Berichten

Publicatie: ‘Klachtrecht: het recht op een luisterend oor’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2) 2016

In deze bijdrage van Roland Friele (NIVEL) staat de vraag centraal of het klachtrecht nu goed genoeg is geregeld, of het klachtrecht in voldoende mate bijdraagt aan de daaraan gestelde doelen. Het specifieke klachtrecht zoals dat geregeld is in bijvoorbeeld het kader van de BOPZ valt buiten deze beschouwing. Het gaat om het klachtrecht in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en natuurlijk om hoofdstuk 3 van de recent aangenomen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 14 december

Op 14 december a.s. zal de tweede Netwerkbijeenkomst van OPEN plaatsvinden. Deelnemende ziekenhuizen zullen op de hoogte worden gebracht van de verdere vorderingen in het onderzoek. Verder zal opnieuw gereflecteerd en gediscussieerd worden over twee relevante thema’s.

Lees verder

Blog: “Olievlekeffect”

Zoals te zien onder het tabje ‘Wij zijn OPEN’ hebben drie ziekenhuizen ondertussen hun deelname toegezegd. Als uitvoerend onderzoeker van OPEN ben ik, Berber Laarman, hier op bezoek geweest. Lees verder