OPEN Symposium 30 november

Op 30 november van 12.00 – 17.00 vindt het OPEN symposium plaats. Het symposium zal in het teken staan van just culture, en hoe en waarom een OPEN omgang met klachten en incidenten een onmisbaar onderdeel is van just culture. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en betrokken bij klachten, claims, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid.

Met Just culture wordt gedoeld op een klimaat waarin het accent ligt op het bevorderen van patiëntveiligheid in de zorg en niet op bestraffen van zorgverleners die fouten maken. Dat vergt een zorgvuldige balans tussen een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in de zorg. Genoemd kunnen worden: (1) beleid inzake de verbetering van patiëntveiligheid, (2) open en eerlijke omgang met klachten en incidenten richting de patiënt, (3) peer support voor zorgverleners die bij ernstige incidenten betrokken zijn en (4) het aanpakken van disfunctioneren. In het kader van OPEN heeft het symposium de thematiek onder (2) als insteek, maar het gaat nadrukkelijk ook over de wijze waarop de genoemde 4 onderwerpen principieel én praktisch met elkaar samenhangen. Is er in die relatie sprake van een ‘win-win’-situatie of kunnen zich vragen en dilemma’s voordoen? En zo ja, hoe kan daar het beste mee worden omgegaan?