Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 2

De tweede Netwerkbijeenkomst van OPEN vindt plaats op 30 juni in Utrecht. Het thema van de bijeenkomst is ‘Van ‘veilig leren’ naar OPEN – hoe om te gaan met de calamiteitenrapportage?’. Calamiteitenrapportages zijn bedoeld om te kunnen leren van calamiteiten. Ze zijn bedoeld als bijdrage aan een meer open cultuur in ziekenhuizen. Toch ervaren ziekenhuizen een spanning tussen openheid en de calamiteitenrapportage. We nodigen de leden van het OPEN netwerk uit om hun ervaringen in te brengen.

Voor meer informatie over het programma, klik hier.

Heeft u het verslag van Netwerkbijeenkomst 1 over klachtafhandeling volgens de Wkkgz al gelezen? Lees het verslag hier.

Wilt u graag iets presenteren over de werkwijze in uw ziekenhuis, of wilt u zich voor de bijeenkomst aanmelden? E-mail voor meer informatie naar Elsie Greep, e.greep@nivel.nl.