Aankondiging: Netwerkbijeenkomst ‘Patient Support’ op 7 juni

Uit onderzoek is bekend dat patiënten behoefte hebben aan één vast aanspreekpunt. Die persoon kan voor de patiënt het overzicht behouden over de verschillende trajecten waarvan sprake kan zijn. De voorlopige resultaten uit het project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’ van het VUmc en Nivel die op de Netwerkbijeenkomst op 22 februari werden gedeeld laten zien dat er nog niet altijd sprake is van één contactpersoon. Integendeel, vaak krijgen patiënten veel verschillende functionarissen te zien en is voor hen onduidelijk welke behoefte ze waar moeten neerleggen. Daarom is in het OLVG ‘patient support’ ingevoerd: één vast aanspreekpunt voor de patiënt. Hoe heeft het OLVG dat georganiseerd? En hoe doen ze dat in de andere OPEN ziekenhuizen?

De Wkkgz is van toepassing op veel van de onderwerpen die we bij OPEN bespreken. Het Nivel is door VWS gevraagd om de jaarlijkse Monitor Wkkgz uit te voeren. Met de voorgestelde monitor wil het NIVEL inzicht geven in hoe in de praktijk invulling is gegeven door zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz. Op welke manier wordt in de praktijk invulling gegeven aan het klachtrecht, zoals vastgelegd in de Wkkgz? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen bij zorgaanbieders op het gebied van het klachtrecht zoals geformuleerd in de Wkkgz? In het tweede deel van de bijeenkomst delen de onderzoekers de eerste resultaten en vragen om feedback op hun bevindingen.

OPEN 3 Netwerkbijeenkomst 2 Programma

De Netwerkbijeenkomst is besloten voor OPEN deelnemers. Aanmelden kan bij Elsie Greep, via e.greep@nivel.nl. Voor meer informatie over deelname aan OPEN kunt u contact opnemen met Berber Laarman, via b.s.laarman@vu.nl.