Fonds Slachtofferhulp start Pilot Casemanagement

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom is Fonds Slachtofferhulp, in samenwerking met 3 ziekenhuizen en deskundige medewerking van Slachtofferhulp Nederland, de pilot Casemanagement gestart. Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St Jansdal nemen deel aan deze pilot. Met deze ziekenhuizen wordt de meerwaarde van Casemanagement aan  patiënten en hun naasten onderzocht.

Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis na een medisch incident in alle openheid hebben gecommuniceerd en alles doen wat je als patiënt redelijkerwijs mag verwachten, hebben veel patiënten behoefte aan iemand die hen bijstaat en die hen langer kan helpen op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Casemanagement is langdurige en intensieve ondersteuning van slachtoffers of nabestaanden. De hulp loopt totdat een (eventueel) juridisch traject is afgerond. Een casemanager biedt patiënten en nabestaanden praktische, juridische, financiële en emotionele ondersteuning. En gaat verder wanneer de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Een gedupeerde patiënt kan alleen via het ziekenhuis in contact komen met een casemanager.

De pilot is gestart met drie ziekenhuizen. Deze zomer volgen er nog eens drie. De pilot loopt in totaal zo’n anderhalf jaar. Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen wordt deze uitvoerig geëvalueerd. Ons uiteindelijke doel: het realiseren van structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.

De pilot Casemanagement is één van de projecten die deel uitmaken van het Programma Open in de Zorg waar ook Leernetwerk OPEN toe behoort.

Meer over de pilot Casemanagement lees je hier.