Kamer stemt tegen publicatieplicht lichte tuchtmaatregel

Een ruime Kamermeerderheid heeft zich vandaag geschaard achter een amendement van CDA en GroenLinks om af te stappen van de wettelijke verplichte publicatie van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes. Daarnaast werd een wetsvoorstel om het tuchtrecht binnen de Wet BIG te moderniseren met algemene stemmen aangenomen.

Voortaan kan de tuchtrechter per zaak bekijken of een tuchtmaatregel gepubliceerd wordt. Het Nivel deed in 2016 onderzoek naar de impact van het openbaar maken van tuchtrechtelijke maatregelen. Uit dat onderzoek blijkt dat het publiceren van berispingen extra belastend is voor zorgverleners. Die impact laat zich voelen in het professionele functioneren, in het privéleven en op zakelijk vlak.

Zorgverleners geven aan dat ze zich ‘aangevallen’, ‘machteloos’, ‘boos’ en ‘gecriminaliseerd’ voelen. Openbaarmaking leidt tevens tot extra belasting voor hun partner of gezin, zij worden er bijvoorbeeld door anderen op aangesproken. Ruim de helft van de zorgverleners met een berisping of geldboete overwoog te stoppen met werken, tegen ruim een derde van de zorgverleners met een waarschuwing (waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt). Uiteindelijk geeft 12% van de zorgverleners  met een berisping of geldboete aan gestopt te zijn met werken, als gevolg van de tuchtrechtprocedure inclusief openbaarmaking. Van de zorgverleners onder de 60 jaar met een berisping of geldboete zegt 4% gestopt te zijn met werken als gevolg van de tuchtrechtprocedure. Openbaarmaking heeft ook zakelijke gevolgen: kwijtraken van patiënten, minder nieuwe patiënten krijgen en beperkingen in de carrièremogelijkheden.

Lees meer over het afschaffen van de publicatieplicht

Lees hier meer over het Nivel onderzoek

In het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade verscheen recent een bijdrage over het onderzoek naar de openbaarmaking van tuchtmaatregelen.

Lees hier het artikel van Friele e.a., Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op?