Kennisdocumenten

Op basis van verzamelde kennis uit onderzoek, literatuur en de inbreng van OPEN-ziekenhuizen op Netwerkbijeenkomsten stelt de onderzoeksgroep Kennisdocumenten op. In een Kennisdocument wordt beknopt op een rij gezet wat er over dat thema bekend is. Sommige Kennisdocumenten zijn (wetenschappelijke) publicaties, andere zijn folderdocumenten t.b.v. gebruik in het Leernetwerk.

Cultuur

  • J. Legemaate, ‘Just culture en het afleggen van verantwoording’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018 (42) 2 pp. 107-108. In navolging van andere maatschappelijke sectoren, zoals de luchtvaart, is in de gezondheidszorg de aandacht voor een ‘just culture’ de afgelopen jaren sterk toegenomen. De regeling betreffende het veilig melden van incidenten in art. 9 lid 6 Wkkgz is daar een uiting van. Het melden van calamiteiten is niet ‘veilig’, wat betekent dat de IGJ een tuchtklacht kan indienen naar aanleiding van een calamiteitenmelding. Om draagvlak in de samenleving te behouden is het belangrijk dat maatregelen genomen kunnen worden in het geval van ernstige incidenten, maar daarvan moet zo terughoudend mogelijk gebruik worden gemaakt.

Disclosure

Klachten en claims

OPEN rapportages