Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 6 ‘Zelf regelen van schade’

Op 18 september van 14.00-17.00 vindt de Netwerkbijeenkomst ‘Zelf regelen van schade’ plaats op Zoom. Zelf schade regelen kent verschillende gedaantes. Zoals het bieden van een financiële tegemoetkoming voor praktische kosten, een coulance betaling of het bieden van compensatie voor geleden schade, zelfs als het gaat om grote bedragen.

Tijdens de bijeenkomst komen collega’s uit de praktijk aan het woord. Wij zullen een bijdrage horen van Naziha Abachri (klachtenfunctionaris in het Zaans Medisch Centrum). Als referenten zullen optreden Deborah Gribling en Anne van der Veen (juristen in het Amsterdam UMC, locatie AMC). Ook hebben wij deze bijeenkomst twee experts op het gebied van letselschade op bezoek. Joanne de Vos (letselschade expert bij Andriessen Expertise) en Corinne Jeekel (ACE advocaten) zullen een presentatie geven over informele werkwijzen in de afwikkeling van schade. Zij hebben gevraagd bijgaande publicaties mee te sturen, die zien op de verbetering van de afwikkeling van schade.

In de discussies gaan we in op de vraag of zelfregeling past bij de filosofie van een OPEN ziekenhuis. Wat doet zelfregelen met de relatie van het ziekenhuis met de betrokken patiënt? Is zelfregeling een manier om escalaties te voorkomen, of is het een slimmer manier om kosten te besparen, en is daar dan wat op tegen? Hoe kan schade op zodanige wijze worden afgewikkeld dat het geen schade toevoegt en wat hebben de verschillende partijen dan van elkaar nodig?

Deze netwerkbijeenkomst zal weer digitaal plaatsvinden, op vrijdag 18 september van 14.00 tot 17.00 uur. Als u zich nog niet heeft aangemeld, kan dat bij Elsie Greep: e.greep@nivel.nl