Blog: “Olievlekeffect”

Zoals te zien onder het tabje ‘Wij zijn OPEN’ hebben drie ziekenhuizen ondertussen hun deelname toegezegd. Als uitvoerend onderzoeker van OPEN ben ik, Berber Laarman, hier op bezoek geweest. Tijdens deze bezoeken is niet alleen veel verteld over de daar gehanteerde werkwijzen, maar is tevens de kans geboden om in de keuken mee te kijken. Zo is door mij een voorlichtingsbijeenkomst voor aio’s bijgewoond, maar ook een voorbespreking van een calamiteitenanalyse met de Raad van Bestuur. Op deze wijze wordt ons een waardevolle kans geboden een stukje van de praktijk mee te maken.

Een aantal thema’s komt opvallend vaak in de gesprekken terug. Zo is één vraag die wij in OPEN graag beantwoord willen zien, wie de meest geschikte persoon is om als ‘disclosure coach’ op te treden. Moet de coach in het ziekenhuis werkzaam zijn of is juist een onafhankelijke derde beter? Het lijkt er tot nu toe op dat er vooral veel voordelen zijn aan een coach die werkzaam is in het ziekenhuis. Het winnen van vertrouwen van de medische staf blijkt namelijk essentieel te zijn voor het succesvol beoefenen van openheid. Het delen van positieve ervaringen is één van de manieren die kan worden ingezet om dit vertrouwen te winnen. Zo is de term ‘olievlekeffect’ gevallen: als het balletje eenmaal gaat rollen kan de angst voor negatieve gevolgen door zorgverleners onderling, maar ook door de coach worden weggenomen.

We zijn ook druk met andere ziekenhuizen in gesprek. Om OPEN op de kaart te zetten reis ik als uitvoerend onderzoeker heel Nederland door. Deze bezoeken leveren waardevolle informatie op. We zijn dan ook benieuwd hoe er in andere ziekenhuizen gedacht wordt over het hierboven omschreven voorbeeld, maar ook de overige in OPEN opgeworpen vraagstukken. In deze blog zal ik u van onze bevindingen op de hoogte houden.

Auteur: Berber Laarman