Berichten

Kamer stemt tegen publicatieplicht lichte tuchtmaatregel

Een ruime Kamermeerderheid heeft zich vandaag geschaard achter een amendement van CDA en GroenLinks om af te stappen van de wettelijke verplichte publicatie van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes. Daarnaast werd een wetsvoorstel om het tuchtrecht binnen de Wet BIG te moderniseren met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder

Verslag ‘Opvang voor zorgverleners’

Een medisch incident kan ook de betrokken zorgverlener ernstig raken. Die impact is soms zo groot dat zorgverleners ‘second victim’ worden genoemd. Daarom is het noodzakelijk dat er na een incident opvang voor zorgverleners wordt georganiseerd. In sommige OPEN ziekenhuizen bestaat peer support: opvang door daarin getrainde collega-zorgverleners. Gerda Zeeman (Tjongerschans Heerenveen Ziekenhuis) en Marielle van Pampus (OLVG) presenteerden onderzoek waaruit blijkt dat opvang hard nodig is.

Lees verder

Verslag ‘De afhandeling van medische schade’

Op 15 september kwam het OPEN Leernetwerk in Utrecht bijeen om te spreken over het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen in de afhandeling van medische schade’. Voortvarend reageren op een verzoek tot schadevergoeding is onderdeel van de zorgplicht die het ziekenhuis ten opzichte van de patiënt draagt. Op de Netwerkbijeenkomst is gesproken over manieren om schade zorgvuldig én voortvarend af te wikkelen en daarbij de patiënt niet uit het oog te verliezen. Deelnemers waren het met elkaar eens dat het belangrijk is om het contact zo min mogelijk te formaliseren. Eén belangrijke tip? Neem altijd direct contact op!

Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 3

De derde Netwerkbijeenkomst van OPEN vindt plaats op 15 september op het NIVEL in Utrecht. Het thema van de Netwerkbijeenkomst is “Nieuwe ontwikkelingen in afhandeling van schade”.

Lees verder

Verslag ‘De calamiteitenrapportage delen met de patiënt’

Op 30 juni vond wederom een vruchtbare Netwerkbijeenkomst plaats op het NIVEL in Utrecht. Dit keer bogen de deelnemers zich over de vraag hoe ziekenhuizen omgaan met de calamiteitenrapportage. In de praktijk werpen zich rond de calamiteitenrapportage vragen op over de wijze waarop de patiënt in het onderzoek betrokken kan worden, door wie, waar en wanneer de resultaten van onderzoek met patiënten worden besproken en of de patiënt daarna de rapportage integraal of op hoofdlijnen overlegd krijgt. Er bleken veel verschillende aanpakken te zijn.Over één ding waren de deelnemers het wel eens: de patiënt is belangrijk na een medisch incident, en je moet er voor zorgen dat hij dat ook zo voelt. Daar geven ziekenhuizen op diverse wijzen vorm aan.

Lees verder

Aankondiging: Inzichtenlab organiseert cursus Beter worden van klachten

Voormalig OPEN collega Manja Bomhoff organiseert samen met Yvonne van der Vlugt een tweedaagse cursus voor klachtenfunctionarissen! Is de klachtopvang in uw ziekenhuis Wkkgz-geschikt en wilt u nu zorgen dat uw ziekenhuis écht beter wordt van klachten? Meldt u zich dan aan voor de tweedaagse cursus ‘Beter worden van klachten’ en krijg inspiratie en handvatten voor hoe u met uw organisatie een volgende stap zet in het leren van klachten.

Lees verder

Publiciteit: KNMG pleit voor afschaffing openbaarmaking berispingen

De KNMG wil dat de politiek naming and shaming van artsen via openbaarmaking van berispingen en boetes afschaft. Deze openbaarmaking in zowel het BIG-register als lokale kranten brengt onevenredig veel schade toe aan artsen en hun omgeving, bevestigt het NIVEL-onderzoek naar de impact van tuchtrechtelijke procedures.

Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 2

De tweede Netwerkbijeenkomst van OPEN vindt plaats op 30 juni in Utrecht. Het thema van de bijeenkomst is ‘Van ‘veilig leren’ naar OPEN – hoe om te gaan met de calamiteitenrapportage?’. Calamiteitenrapportages zijn bedoeld om te kunnen leren van calamiteiten. Ze zijn bedoeld als bijdrage aan een meer open cultuur in ziekenhuizen. Toch ervaren ziekenhuizen een spanning tussen openheid en de calamiteitenrapportage. We nodigen de leden van het OPEN netwerk uit om hun ervaringen in te brengen.

Lees verder