Berichten

OPEN Symposium 30 november

Op vrijdag 30 november organiseren het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp een symposium gewijd aan ‘Just Culture’. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en betrokken is bij klachten, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid en voor hen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van een open cultuur.

Lees verder

OPEN symposium verplaatst!

Het aangekondige OPEN symposium van 4 oktober 2018 wordt tot nader orde verplaatst naar eind november/begin december.

Verslag ‘Public trust’

Op 4 juni sloten we het derde jaar OPEN af met een Netwerkbijeenkomst gewijd aan het thema ‘public trust’. Voor het behoud van publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is het belangrijk om zelf positieve verhalen naar buiten te brengen. Sprekers Jan-Willem Lammers (directeur kwaliteit & patiëntveiligheid UMCU) en Bert Smit (gemandateerd portefeuillehouder IGJ Erasmus MC) hielden zich de afgelopen tijd bezig met manieren waarop vertrouwen door middel van openheid kan worden bevorderd. We sloten af met een discussie over de toekomst van OPEN. Hoe gaan we verder? Lees verder

Fonds Slachtofferhulp start Pilot Casemanagement

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom is Fonds Slachtofferhulp, in samenwerking met 3 ziekenhuizen en deskundige medewerking van Slachtofferhulp Nederland, de pilot Casemanagement gestart. Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St Jansdal nemen deel aan deze pilot. Met deze ziekenhuizen wordt de meerwaarde van Casemanagement aan  patiënten en hun naasten onderzocht.

Lees verder

Verslag ‘Open(baar)heid over calamiteitenrapportages’

Het programma van de vijfde OPEN Netwerkbijeenkomst bestond uit twee thema’s: vragen die spelen bij het implementeren van een open beleid conform de Gedragscode Openheid na medische incidenten: betere afwikkeling medische aansprakelijkheid (GOMA) en het publiceren over calamiteiten. Een belangrijk en veel besproken thema op de bijeenkomst was publiceren om van elkaars calamiteiten te leren. Maar ook als er van een calamiteit niet geleerd kan worden, is openheid belangrijk: “Als het niet gelukt is om er van te leren, dan is het alsnog een grote waarde als het op een open manier is gegaan. Je draagt bij aan public trust.”

Lees verder

Kamer stemt tegen publicatieplicht lichte tuchtmaatregel

Een ruime Kamermeerderheid heeft zich vandaag geschaard achter een amendement van CDA en GroenLinks om af te stappen van de wettelijke verplichte publicatie van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes. Daarnaast werd een wetsvoorstel om het tuchtrecht binnen de Wet BIG te moderniseren met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder

Verslag ‘Opvang voor zorgverleners’

Een medisch incident kan ook de betrokken zorgverlener ernstig raken. Die impact is soms zo groot dat zorgverleners ‘second victim’ worden genoemd. Daarom is het noodzakelijk dat er na een incident opvang voor zorgverleners wordt georganiseerd. In sommige OPEN ziekenhuizen bestaat peer support: opvang door daarin getrainde collega-zorgverleners. Gerda Zeeman (Tjongerschans Heerenveen Ziekenhuis) en Marielle van Pampus (OLVG) presenteerden onderzoek waaruit blijkt dat opvang hard nodig is.

Lees verder

Verslag ‘De afhandeling van medische schade’

Op 15 september kwam het OPEN Leernetwerk in Utrecht bijeen om te spreken over het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen in de afhandeling van medische schade’. Voortvarend reageren op een verzoek tot schadevergoeding is onderdeel van de zorgplicht die het ziekenhuis ten opzichte van de patiënt draagt. Op de Netwerkbijeenkomst is gesproken over manieren om schade zorgvuldig én voortvarend af te wikkelen en daarbij de patiënt niet uit het oog te verliezen. Deelnemers waren het met elkaar eens dat het belangrijk is om het contact zo min mogelijk te formaliseren. Eén belangrijke tip? Neem altijd direct contact op!

Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 3

De derde Netwerkbijeenkomst van OPEN vindt plaats op 15 september op het NIVEL in Utrecht. Het thema van de Netwerkbijeenkomst is “Nieuwe ontwikkelingen in afhandeling van schade”.

Lees verder

Verslag ‘De calamiteitenrapportage delen met de patiënt’

Op 30 juni vond wederom een vruchtbare Netwerkbijeenkomst plaats op het NIVEL in Utrecht. Dit keer bogen de deelnemers zich over de vraag hoe ziekenhuizen omgaan met de calamiteitenrapportage. In de praktijk werpen zich rond de calamiteitenrapportage vragen op over de wijze waarop de patiënt in het onderzoek betrokken kan worden, door wie, waar en wanneer de resultaten van onderzoek met patiënten worden besproken en of de patiënt daarna de rapportage integraal of op hoofdlijnen overlegd krijgt. Er bleken veel verschillende aanpakken te zijn.Over één ding waren de deelnemers het wel eens: de patiënt is belangrijk na een medisch incident, en je moet er voor zorgen dat hij dat ook zo voelt. Daar geven ziekenhuizen op diverse wijzen vorm aan.

Lees verder