Berichten

Publiciteit: Staatssecretaris Van Rijn noemt OPEN in brief aan de Tweede Kamer

Staatssecretaris van Rijn informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de toezeggingen die hij heeft gedaan over het verzwijgen van medische missers. Van Rijn noemt OPEN in de kamerbrief  als “een mooi voorbeeld van een initiatief dat zorgaanbieder stimuleert meer openheid te betrachten richting patiënten en diens naasten, zodat zij medische incidenten beter kunnen verwerken.”

Lees verder

Publicatie: ‘Ask, don’t assume!’ verslag OPEN Conference in tijdschrift KiZ

Eind vorig jaar vond in het AMC de Third International Incident Disclosure Conference plaats. Vooraanstaande nationale en internationale sprekers lichtten toe hoe openheid na medische incidenten kan worden georganiseerd. Openheid is een recht van de patiënt, kan conflictvorming voorkomen, draagt bij aan herstel van vertrouwen en lijkt claims te doen afnemen. Maar openheid ontstaat niet vanzelf. Een verslag.

Lees verder

Verslag: Netwerkbijeenkomst 7 april klachtafhandeling volgens de Wkkgz

Op 7 april j.l. vond de eerste OPEN-netwerkbijeenkomst van het jaar plaats. NIVEL was gastheer van deze bijeenkomst met als thema ‘klachtafhandeling volgens de Wkkgz’. Klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers en juristen wisselden tijdens deze middag van gedachten over de verwachtingen van het vervolg van OPEN en de ervaringen met de Wet Kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) op het beleid van ziekenhuizen. Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst 7 april

OPEN Netwerkbijeenkomst, 7 april, 15.00-17.00 op het NIVEL in Utrecht

Werkt u in een ziekenhuis en werkt u met collega’s aan een meer open cultuur?  In het OPEN Leernetwerk kunt u in samenwerking met de onderzoekers van OPEN en mensen uit andere ziekenhuizen inspirerende ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Lees verder

Publicatie: Nulmeting Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Veel onderdelen van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)  hebben al vorm gekregen in ziekenhuizen, maar dit geldt niet altijd voor andere delen van de gezondheidszorg. Onderzoekers van OPEN voerden aan onderzoeksinstituut NIVEL  een nulmeting Wkkgz uit op verzoek van het Ministerie van VWS. Lees verder

Presentations & photo’s of the 3rd IIDC

At the 20th and 21st October we hosted the Third International Incident Disclosure Conference in Amsterdam. We look back at two inspiring days and thank the speakers and participants for their presence and input! Presentations, abstracts and bio’s can be found below.

Lees verder

Publicatie: OPEN in Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (4) 2016

“In deze bijdrage wordt kort toegelicht wat OPEN als leernetwerk inhoudt. Vervolgens wordt uiteengezet wat de verplichtingen van het ziekenhuis inhouden als het misgaat en worden enkele begrippen uitgelegd. Daarna komt aan bod in hoeverre aan die verplichtingen wordt tegemoetgekomen en wordt toegelicht wat er op het niveau van patiënten, zorgverleners en leidinggevenden georganiseerd moet worden voor een open en eerlijke omgang met incidenten in het ziekenhuis.”

Lees verder

BLOG: Voorvertoning ‘De dokter onder vuur’ op de VU

Op 7 oktober j.l. kwam in de schoolbanken van de Vrije Universiteit een gemêleerd gezelschap van klachtenfunctionarissen, medisch specialisten, verzekeraars, academici en afgevaardigden van de Patientenfederatie Nederland en VWS bijeen ter ere van de voorvertoning van de documentaire ‘De dokter onder vuur’ van Frans Bromet.

Lees verder

Publicatie: ‘Ervaringen in binnen- en buitenland: congres over openheid na medische incidenten’, Tijdschrift KiZ

Het International Incident Disclosure Congres laat op 20 en 21 oktober nationale en internationale sprekers aan het woord. Zij praten over de door hen tegengekomen problemen, en de daarvoor aangebrachte oplossingen en strategieën bij het melden van medische incidenten. Het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische strategieën kan zo tot dieper inzicht in de organisatie van openheid na medische incidenten leiden.

Lees verder