OPEN Symposium 30 november

Op vrijdag 30 november organiseren het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp een symposium gewijd aan ‘Just Culture’. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en betrokken is bij klachten, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid en voor hen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van een open cultuur.

In ‘Just Culture’ komen een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in de zorg samen. Zoals: (1) patiëntveiligheid, (2) peer support (3) open en eerlijke omgang met klachten en incidenten, (4) aanpakken disfunctioneren. Dit Open in de zorg Symposium heeft open en eerlijke omgang met klachten en incidenten als insteek, maar het gaat nadrukkelijk over de wijze waarop deze vier onderwerpen principieel én praktisch samenhangen.

Programma

In een ‘Just Culture’ kunnen en durven zorgverleners het te bespreken als er iets mis of bijna misgaat bij de behandeling van een patiënt. Zorgverleners kunnen erop vertrouwen dat zij rechtvaardig worden behandeld als zij zich over een incident, klacht of gevaarlijke situatie uitspreken, ook als zij daarvoor (mede)verantwoordelijk zijn. In een ‘Just Culture’ worden zij geholpen om een incident met elkaar en de patiënt te bespreken en opgevangen om een incident of een klacht te verwerken.

 

13.00 uur Inloop
13.30 uur Introductie Open in de zorg door Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp)
13.45 uur Prof. dr. Johan Legemaate (Gezondheidsrecht, Amsterdam UMC/UvA) ‘Just culture: juridische, maatschappelijke en ethische aspecten’
14.00 uur John Taks (voorzitter Raad van Bestuurd Diakonessenhuis Utrecht) ‘Just culture: wat betekent dat voor een ziekenhuisbestuurder?’
14.15 uur Zaaldiscussie
14.45 uur Pauze
15.15 uur Mr. Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) ‘Just culture direct na een ongewenste gebeurtenis: vormgeving van het bureau OPEN’
15.30 uur Panel- en zaaldiscussie
16.30 uur Afsluiting door prof. mr. dr. Arno J. Akkermans (Privaatrecht, VU Amsterdam)
16.45 uur  Afsluitende borrel

 

Aanmelden kan via deze link: aanmelden.