Programma Netwerkbijeenkomst 4: Casemanagement voor patiënten & Evaluatie Wkkgz

Op de Netwerkbijeenkomst van 7 juni 2019 is gesproken over ‘Patient Support’ (zie verslag onder aan dit bericht). Daarmee wordt bedoeld dat er één persoon is die de patiënt begeleid in het traject na een medisch incident door contact te onderhouden, te helpen bij het maken van afspraken en door ondersteuning te bieden bij moeilijke gesprekken. Soms hebben patiënten begeleiding nodig die de verantwoordelijkheid van de Patient Supporter, als medewerker van het ziekenhuis, te buiten gaan, zoals aanpassingen in huis of hulp bij het organiseren van ondersteuning op het gebied van sociale voorzieningen. Voor die gevallen is Fonds Slachtofferhulp de Pilot Casemanagement gestart. Een aantal OPEN ziekenhuizen doen mee aan de Pilot. Wat zijn hun ervaringen? En hoe ervaren de casemanagers zelf de uitkomsten tot dusver van de pilot?

De Wkkgz is van toepassing op veel van de onderwerpen die we bij OPEN bespreken. Een onderzoeksgroep van het Nivel en de UvA (OPEN onderzoekers Roland Friele, Renée Bouwman en Johan Legemaate) zal in 2020 in opdracht van ZonMw de Wkkgz evalueren. De onderzoekers willen de ervaringen van OPEN deelnemers meenemen in de evaluatie. Een deel van de netwerkbijeenkomst is daarom gewijd aan de opzet van de evaluatie, en aan knelpunten die OPEN ziekenhuizen met betrekking tot de Wkkgz ervaren en die in de evaluatie aan bod zouden moeten komen.

Definitief programma OPEN Netwerkbijeenkomst 17 jan

Verslag OPEN netwerkbijeenkomst Patient Support 7 juni 2019