Publicatie: ‘Klachtrecht: het recht op een luisterend oor’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2) 2016

In deze bijdrage van Roland Friele (NIVEL) staat de vraag centraal of het klachtrecht nu goed genoeg is geregeld, of het klachtrecht in voldoende mate bijdraagt aan de daaraan gestelde doelen. Het specifieke klachtrecht zoals dat geregeld is in bijvoorbeeld het kader van de BOPZ valt buiten deze beschouwing. Het gaat om het klachtrecht in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en natuurlijk om hoofdstuk 3 van de recent aangenomen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lees de hele bijdrage hier.