Publicaties & Publiciteit

Publicaties van de onderzoeksgroep

De eerste resultaten van OPEN zijn hier beschikbaar in de vorm van een rapport en een overzichtelijk stappenplan hoe te handelen na een medisch incident.

‘Nulmeting Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’

Auteurs: Berber Laarman, Steffie van Schoten, Roland Friele, NIVEL, Utrecht, 2016.

Veel onderdelen van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)  hebben al vorm gekregen in ziekenhuizen, maar dit geldt niet altijd voor andere delen van de gezondheidszorg. Onderzoeksinstituut NIVEL voerde een nulmeting Wkkgz uit op verzoek van het Ministerie van VWS.

‘OPEN en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg: verslag van het eerste jaar van leernetwerk OPEN’

Auteurs: Berber Laarman, Arno Akkermans, Roland Friele, Johan Legemaate, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (4) 2016.

“In deze bijdrage wordt kort toegelicht wat OPEN als leernetwerk inhoudt. Vervolgens wordt uiteengezet wat de verplichtingen van het ziekenhuis inhouden als het misgaat en worden enkele begrippen uitgelegd. Daarna komt aan bod in hoeverre aan die verplichtingen wordt tegemoetgekomen en wordt toegelicht wat er op het niveau van patiënten, zorgverleners en leidinggevenden georganiseerd moet worden voor een open en eerlijke omgang met incidenten in het ziekenhuis.”

‘Ervaringen in binnen- en buitenland: congres over openheid na medische incidenten’

Auteurs: Berber Laarman, Arno Akkermans, in: tijdschrift Kwaliteit in Zorg, september 2016.

“Het International Incident Disclosure Congres laat op 20 en 21 oktober nationale en internationale sprekers aan het woord. Zij praten over de door hen tegengekomen problemen, en de daarvoor aangebrachte oplossingen en strategieën bij het melden van medische incidenten. Het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische strategieën kan zo tot dieper inzicht in de organisatie van openheid na medische incidenten leiden.”

‘Klachtrecht: het recht op een luisterend oor’

Auteur: Roland Friele, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2) 2016

“In deze bijdrage staat de vraag centraal of het klachtrecht nu goed genoeg is geregeld, of het klachtrecht in voldoende mate bijdraagt aan de daaraan gestelde doelen. Het specifieke klachtrecht zoals dat geregeld is in bijvoorbeeld het kader van de BOPZ valt buiten deze beschouwing. Het gaat om het klachtrecht in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en natuurlijk om hoofdstuk 3 van de recent aangenomen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).”

‘Openheid na medische fouten: waar staan we?’

Auteurs: Johan Legemaate, Arno Akkermans, Roland Friele, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, juli 2015.

Een bijdrage waarin de stand van zaken omtrent openheid na fouten wordt weergegeven. Het artikel geeft een introductie van OPEN.

‘Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen…’

Auteur: Berber Laarman, Tijdschrift Verkeersrecht, 2015 (23)

Bijdrage waarin de impact van een medisch incident op de behandelend zorgverlener wordt besproken, en de noodzaak tot psychische opvang.

Publiciteit over OPEN

Interview met Berber Laarman in MediRisk Alert, ‘Openheid in de praktijk: hoe regel je dat?’, december 2016

“Openheid rond incidenten: de wil is er, maar hoe organiseer je het in de praktijk? In het leernetwerk OPEN delen ziekenhuizen ervaringen met elkaar en met wetenschappers. Inmiddels hebben twaalf ziekenhuizen zich aangesloten bij het leernetwerk. Vijf vragen over OPEN aan Berber Laarman, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de VU.”

Interview met Johan Legemaate op Zorgvisie.nl: ‘Geef calamiteitenonderzoek aan patiënt’, 31-05-2016

Door: Bart Kiers

“Ziekenhuizen zouden bij een calamiteit altijd het onderzoeksrapport aan patiënten moeten geven. De belangrijkste lessen zouden ze op hun eigen website moeten plaatsen. Dat zegt Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan het AMC, in reactie op de aankondiging dat minister Edith Schippers van VWS ziekenhuizen gaat dwingen om de onderzoeksrapporten naar calamiteiten op hun eigen website te plaatsen.”

OPEN op Skipr: ‘Openheid na incidenten gaat niet vanzelf’, 20-05-2016

Ook Skipr was aanwezig bij de presentatie van het eerste OPEN rapport: “Openheid na incidenten in de zorg vraagt om een systematische en georganiseerde aanpak. Tot die conclusie komen VUmc, AMC en onderzoeksinstituut NIVEL na een gezamenlijk onderzoek. Openheid is al jaren de professionele norm en sinds januari 2016 zelf een wettelijke verplichting, maar de praktijk blijkt weerbarstiger, constateren zij.”

Stef Verhoeven op Zorgveilig.nl: “Openheid is hier de norm. Punt!”

Hoofdredacteur van www.zorgveilig.nl Stef Verhoeven was aanwezig bij de presentatie van het eerste OPEN rapport, en schreef daar bovenstaand verslag over. “De meerwaarde van de studie OPEN is de relatieve eenvoud waarin alles nog eens is beschreven in een dun en leesbaar rapport dat gebaseerd is op een open uitwisseling in een leernetwerk en gesprekken met ervaringsdeskundigen.”