Rapport: Als het mis gaat… Verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit

De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een calamiteit. Dan is het van belang om de patiënt of diens nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen, de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken en inzicht te geven in het verloop en de oorzaken van de gebeurtenis. Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald naar een praktische leidraad voor ziekenhuizen.

Met het project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’ zijn wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn verschillende patiënten en nabestaanden geïnterviewd nadat ze te maken kregen met een calamiteit.
Het project is uitgevoerd door het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc, en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en werd financieel mogelijk gemaakt met een subsidie van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS).

U kunt het rapport hier gratis downloaden.