Publiciteit: Roland Friele over openbaarmaking tuchtmaatregelen op Medisch Contact

Het Medisch Contact publiceerde 22 juni een ervaringsverhaal van een berispte arts. Roland Friele, OPEN onderzoeker en onderzoeksleider in het onderzoek naar de openbaarmaking van maatregelen, werd gevraagd te reageren: ‘Het tuchtrecht is op zich al een vrij lomp instrument, een georganiseerd strijdperk.’

De arts vertelt: ‘Het heeft me hoe dan ook veranderd, en zeker niet per se ten goede. De negatieve effecten zijn niet te onderschatten. Ik ben mijn onbevangenheid kwijt, het natuurlijke gevoel dat ik goed in mijn vak was. Ik vraag meer onderzoek aan, overleg vaker met collega’s. Ik heb overwogen om te stoppen, terwijl ik daarvoor ambitieus was en me wilde ontwikkelen tot een steeds betere dokter.’

Volgens de arts heeft de tuchtprocedure invloed op hoe open artsen durven zijn: ‘Ik denk dat het feit dat je na een veroordeling door het tuchtcollege op internet te vinden bent, voor artsen een enorme negatieve dreiging is en eerder een belemmering is om meer open en transparant te zijn over dingen die niet goed gegaan zijn. Het creëert een angstcultuur.’

Wat Roland Friele, OPEN onderzoeker en onderzoeksleider in het onderzoek naar het tuchtrecht, betreft, bereik je meer met werken aan meer openheid binnen de zorg zelf: ‘Er zit meestal best wat tijd tussen hetgeen er gebeurd is en het indienen van een tuchtklacht. Gebruik die tijd om als de wiedeweerga met patiënten of familie te praten. Laat zien dat je ervan hebt geleerd, want dat willen de meeste mensen. Dat is niet makkelijk, maar voorkomt ellende.’

Lees het hele artikel op de website van het Medisch Contact.