Aankondiging: Inschrijving geopend! Training peer support in het UMCG

Het UMCG heeft de laatste tijd positief in de belangstelling gestaan voor het aldaar opgezette peer support programma, zoals dat door prof. dr. Jo Shapiro in het UMCG is geïntroduceerd en ingevoerd. Op 18 april a.s. organiseert het UMCG daarom een trainingsdag voor belangstellenden van buiten het UMCG.

Per organisatie kunnen zich maximaal 10 personen aanmelden. Voor deze trainingsdag geldt een maximum van in totaal 100 personen. De kosten bedragen 75 euro per persoon (inclusief lunch).

Voor meer informatie, het voorlopige programma en aanmelding kunt u contact opnemen met mw. Kooger-Verschoof via j.m.kooger@umcg.nl.