Verslag Netwerkbijeenkomst 2, Patient Support

Het OPEN leernetwerk kwam op 7 juni in het OLVG bijeen om te spreken over opvang voor patiënten. Eén van de aanbevelingen uit de OPEN rapportages én uit het VU/Nivel onderzoek ‘‘Patiënten en hun naasten aan het woord’, zoals aan de orde kwam tijdens de Netwerkbijeenkomst op 7 juni, is dat het belangrijk is dat er één iemand contact onderhoudt met de patiënt. Hoe organiseer je dat in de praktijk? Er zijn al OPEN ziekenhuizen die voorzien in één contactpersoon voor de patiënt, zoals het OLVG, waar ‘Patient Support’ wordt aangeboden. Lucy Dijkman en Eric Scheutjens gaven een kijkje in de keuken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst stond de Tweede Monitor Wkkgz centraal. Renée Bouwman (Nivel) presenteerde de eerste resultaten.

Lucy Dijkman en Eric Scheutjens vertelden het Leernetwerk over hun ervaringen met Patient Support in het OLVG. Hoe heeft het OLVG dat georganiseerd? En hoe doen ze dat in de andere OPEN ziekenhuizen? In de discussie werd duidelijk dat er verschillen bestaan in aanpak, bijvoorbeeld als het gaat om de organisatorische ophanging van zoiets als Patient Support. Er worden ook verschillende namen gebruikt voor vergelijkbare rollen. Maar dat is natuurlijk niet de essentie. Wat is dan wel de essentie? Dat lijkt te maken te hebben met zowel de ‘trigger’ als met de inhoud: In het OLVG moge Patient Support dan zijn gekoppeld aan SIRE onderzoek, niemand trekt in twijfel dat aan Patient Support behoefte bestaat als de patient met ‘iets’ zit dat daarom vraagt, los van enige formele kwalificatie (calamiteit, klacht, claim). En wat de inhoud betreft gaat het erom dat je er helemaal voor de patient of zijn familie kunt zijn, in de hoedanigheid van Patient Supporter heb je geen andere rol dan dat.

Een thema dat samenhangt met goede opvang voor patiënten, is de stand van zaken met betrekking tot de Wkkgz. Renée Bouwman vertelde na de pauze hoe het er voor staat met de klachtopvang en geschiloplossing conform Wkkgz. Ziekenhuizen herkennen zich in de gesignaleerde knelpunten, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de ‘formalisering van het informele traject’. Tegelijkertijd speelt dat probleem in de praktijk maar weinig, zolang er maar goed met patiënten wordt gecommuniceerd.

De bijeenkomst werd afgesloten door Roland Friele, die vertelde verheugd te zijn om te horen hoe ziekenhuizen op verschillende wijzen vorm geven aan Patient Support. De ene deelnemer noemt het een familiebegeleider, de ander noemt het een patiëntencontactpersoon, sommige klachtenfunctionarissen vervullen deze rol en andere deelnemers stellen een speciale functionaris aan. Zoals gebruikelijk is in OPEN zijn werkwijzen en de benamingen daarvan divers, maar leek men het over de grote lijnen met elkaar eens te zijn: er moet één iemand zijn die voor de patiënt contactpersoon is.

Lees het volledige verslag hier: Verslag OPEN netwerkbijeenkomst Patient Support.

De presentatie van Lucy Dijkman en Eric Scheutjens kunt u hier downloaden: OPEN Netwerkbijeenkomst – Patient Support OLVG

Meer informatie over de Tweede Monitor Wkkgz vind u op de website van het Nivel.