Verslag Netwerkbijeenkomst 3 ‘Disclosure coaching’

Incidenten zijn ook voor zorgverleners ingrijpende gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op professioneel, maar ook persoonlijk vlak. Toch moet de zorgverlener zo snel en zo goed mogelijk in gesprek met de betrokken patiënt en/of diens naasten. Voor een goede
verwerking van wat er is gebeurd, is het voor patiënt én zorgverlener belangrijk dat dit gesprek goed verloopt, maar op de juiste manier communiceren na zo’n ingrijpende gebeurtenis is vaak niet makkelijk.

Daarom kwam het OPEN Leernetwerk op 8 november bij elkaar om te praten over ‘disclosure coaching’, een vorm van ondersteuning die specifiek is gericht op het contact met de patiënt en diens naasten. Berber Laarman verzorgde een korte introductie: Wat weten we over ‘disclosure coaching’, o.a. uit wetenschappelijke literatuur? Na deze korte introductie zijn bij de deelnemers vragen rond het thema geïnventariseerd. Daarna vertelde Hans Bröllman, (Amsterdam UMC, locatie VUmc), over disclosure trainingen aan zorgverleners.

Lees het hele verslag: OPEN Verslag Netwerkbijeenkomst 4

Presentatie Berber Laarman

Presentatie Hans Brolmann