Verslag: Netwerkbijeenkomst 1 ‘Het perspectief van de patiënt’

Uit de praktijk van OPEN ziekenhuizen is bekend dat de patiënt in dit proces niet altijd centraal staat, terwijl uit onderzoek blijkt dat de afwikkeling van een ongewenste gebeurtenis voorspoediger verloopt wanneer er in een vroeg stadium al in adequate begeleiding wordt voorzien en openheid wordt gegeven (Laarman, Bomhoff e.a. 2016) Dat blijkt ook uit de voorlopige resultaten van het Nivel/Amsterdam UMC project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’, gepresenteerd door Hanneke Merten (Amsterdam UMC, locatie VUmc) op de Netwerkbijeenkomst die plaatsvond op het Nivel, op 22 februari 2019. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van OPEN. Hoe geven we samen vorm aan OPEN III?

U kunt de rest van het verslag hier verder lezen: Verslag OPEN III Netwerkbijeenkomst 1.