Verslag ‘Public trust’

Op 4 juni sloten we het derde jaar OPEN af met een Netwerkbijeenkomst gewijd aan het thema ‘public trust’. Voor het behoud van publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is het belangrijk om zelf positieve verhalen naar buiten te brengen. Sprekers Jan-Willem Lammers (directeur kwaliteit & patiëntveiligheid UMCU) en Bert Smit (gemandateerd portefeuillehouder IGJ Erasmus MC) hielden zich de afgelopen tijd bezig met manieren waarop vertrouwen door middel van openheid kan worden bevorderd. We sloten af met een discussie over de toekomst van OPEN. Hoe gaan we verder?

Een belangrijk gespreksonderwerp was de financiering van OPEN. Het Leernetwerk is tot dusver volledig gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp. Samen met de OPEN ziekenhuizen moet worden nagedacht over andere bronnen van financiering. Er is daarom over gesproken over een eigen bijdrage van deelnemende ziekenhuizen.

Wilt u het hele verslag lezen? Klik hier.

Wilt u meer informatie over het vervolg van OPEN en de daarvoor geldende randvoorwaarden? Neem dan contact op met Berber Laarman, via b.s.laarman@vu.nl.