Wij zijn Open

In theorie is veel bekend over hoe de opvang en begeleiding van patiënten en zorgverleners na een incident eruit zou moeten zien. Veel minder duidelijk is hoe dat in de praktijk kan worden georganiseerd. Om hier meer inzicht in te krijgen is OPEN gestart. Sinds het voorjaar van 2015 geven ziekenhuizen elkaar en de onderzoekers van OPEN inzicht in hun werkwijze gericht op openheid na medische incidenten.

De onderzoeksgroep OPEN is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit (Arno Akkermans en Berber Laarman), het Amsterdam UMC/UvA in Amsterdam (Johan Legemaate) en het NIVEL (Roland Friele en Renée Bouwman) in Utrecht. Klik hier voor meer informatie over de leden van de onderzoeksgroep en de laatste publicaties.

De volgende instellingen doen mee met OPEN:

 

Afbeeldingsresultaat voor hmc