Welkom op de website van Open

Bent u geïnteresseerd in OPEN? Op 7 april wordt de eerstvolgende Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Hier kunt u o.a. kennis maken met het Leernetwerk en u laten informeren over de plannen in het vervolg van OPEN! Klik hier voor meer informatie.

Wilt u zich bij het OPEN Netwerk aansluiten? Neem dan contact op met Berber Laarman via b.s.laarman@vu.nl.

De eerste resultaten van OPEN zijn hier beschikbaar in de vorm van een rapport en een overzichtelijk stappenplan hoe te handelen na een medisch incident.

Een medisch incident kan fysiek, emotioneel, financieel en praktisch grote impact hebben. In theorie is veel bekend over hoe de opvang en begeleiding van patiënten en zorgverleners na een incident eruit zou moeten zien. Eerder onderzoek wijst er onder andere op dat het coachen van de zorgverlener een groot verschil kan maken in de opvang van patiënten en hun naasten na een incident. Veel minder duidelijk is hoe dat in de praktijk kan worden georganiseerd.

Om hier meer inzicht in te krijgen is het project OPEN gestart. In het voorjaar van 2015 is onder de vlag van OPEN begonnen met het opzetten van een leernetwerk van ziekenhuizen die openheid hoog op de agenda hebben staan. Deze ziekenhuizen hebben elkaar en de onderzoekers van OPEN inzicht gegeven in hun werkwijze gericht op openheid na medische incidenten, de door hen ervaren problemen en de daarvoor bedachte oplossingen.

Deze website zal op regelmatige basis worden aangepast en aangevuld. Voor updates over gepubliceerde blogs, wetenschappelijke artikelen of mediaberichten kunt u OPEN volgen op Twitter (@openindezorg).

De onderzoeksgroep van OPEN bestaat uit prof. mr. Arno Akkermans (VU), prof. mr. Johan Legemaate (AMC), prof. dr. ir. Roland Friele (NIVEL), mr. Berber Laarman (VU), drs. Inge Mulders (Elkerliek Ziekenhuis) en mr. Katrijn Broekman (projectadviseur en tevens juridisch adviseur Diakonessenhuis in Utrecht).

Contactpersoon van OPEN:
Mr. Berber Laarman, VU, 020-5985405.
Volg OPEN ook op Twitter! @openindezorg.

OPEN wordt mogelijk gemaakt door financiering van het Fonds Slachtofferhulp.