OPEN: Leernetwerk van zorgverleners en wetenschappers

Een medisch incident kan fysiek, emotioneel, financieel en praktisch grote impact hebben. In theorie is veel bekend over hoe de opvang en begeleiding van patiënten en zorgverleners na een incident eruit zou moeten zien. Veel minder duidelijk is hoe dat in de praktijk kan worden georganiseerd. Om hier meer inzicht in te krijgen is OPEN gestart. Sinds het voorjaar van 2015 geven ziekenhuizen elkaar en de onderzoekers van OPEN inzicht in hun werkwijze gericht op openheid na medische incidenten, de door hen ervaren problemen en de daarvoor bedachte oplossingen.

Voor nieuwe en geïnteresseerde ziekenhuizen hebben we een informatiefolder over OPEN in 2017-2018 opgesteld. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het leernetwerk van OPEN? Neem dan contact op met Berber Laarman via b.s.laarman@vu.nl.

De resultaten van OPEN zijn te vinden onder Kennisdocumenten. Deze pagina wordt doorlopend aangevuld. De deelnemende ziekenhuizen vindt u onder Wij zijn OPEN. Op de pagina Onderzoeksgroep vindt u alle relevante publicaties van de onderzoeksgroep OPEN over openheid en aangrenzende thema’s. Onder Netwerknieuws vindt u nieuws over de onderzoeksgroep en het Leernetwerk.

De onderzoeksgroep van OPEN bestaat uit prof. mr. Arno Akkermans (VU), prof. mr. Johan Legemaate (AMC), prof. dr. ir. Roland Friele (NIVEL), mr. Berber Laarman (VU), drs. Inge Mulders (Elkerliek Ziekenhuis) en mr. Katrijn Broekman (projectadviseur en tevens juridisch adviseur Diakonessenhuis in Utrecht).

Contactpersoon van OPEN:
Berber Laarman, VU, 020-5985405.

OPEN wordt mogelijk gemaakt door financiering van het Fonds Slachtofferhulp.