OPEN: Leernetwerk van zorgverleners en wetenschappers

Een medisch incident kan fysiek, emotioneel, financieel en praktisch grote impact hebben. In theorie is veel bekend over hoe de opvang en begeleiding van patiënten en zorgverleners na een incident eruit zou moeten zien. Veel minder duidelijk is hoe dat in de praktijk kan worden georganiseerd. Om hier meer inzicht in te krijgen is het project OPEN gestart. In het voorjaar van 2015 is onder de vlag van OPEN begonnen met het opzetten van een leernetwerk van ziekenhuizen die openheid hoog op de agenda hebben staan. Deze ziekenhuizen hebben elkaar en de onderzoekers van OPEN inzicht gegeven in hun werkwijze gericht op openheid na medische incidenten, de door hen ervaren problemen en de daarvoor bedachte oplossingen.

Voor nieuwe en geïnteresseerde ziekenhuizen hebben we een informatiefolder over OPEN in 2017-2018 opgesteld. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het leernetwerk van OPEN? Neem dan contact op met Berber Laarman via b.s.laarman@vu.nl.

De eerste resultaten van OPEN zijn hier beschikbaar in de vorm van een rapport en een overzichtelijk stappenplan hoe te handelen na een medisch incident.

De onderzoeksgroep van OPEN bestaat uit prof. mr. Arno Akkermans (VU), prof. mr. Johan Legemaate (AMC), prof. dr. ir. Roland Friele (NIVEL), mr. Berber Laarman (VU), drs. Inge Mulders (Elkerliek Ziekenhuis) en mr. Katrijn Broekman (projectadviseur en tevens juridisch adviseur Diakonessenhuis in Utrecht).

Contactpersoon van OPEN:
Berber Laarman, VU, 020-5985405.

OPEN wordt mogelijk gemaakt door financiering van het Fonds Slachtofferhulp.