Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep OPEN is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit , het AMC/UvA in Amsterdam en het NIVEL in Utrecht.

Arno Akkermans is hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit en geeft leiding aan het Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL). De doelstelling van het ACCL is om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan verbetering van de mate waarin het juridische systeem tegemoet komt aan menselijke behoeften en motivaties.

Roland Friele is adjunct-directeur van het NIVEL en bijzonder hoogleraar in Tilburg en doet onderzoek naar wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, met name klachtrecht.

Johan Legemaate is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de UvA en jurist van het AMC. In zijn onderzoek binnen AMC en UvA staan de rechtspositie van patiënten en de mogelijkheden van patiënten tot rechtshandhaving centraal.

Berber Laarman is docent-onderzoeker aan het ACCL aan de Vrije Universiteit en de uitvoerend onderzoeker in OPEN.

Renée Bouwman promoveerde aan het NIVEL op het betrekken van de patiënt in de toezicht op de kwaliteit van zorg.

De leden van de onderzoeksgroep zijn ook in bredere zin betrokken bij projecten over openheid, betere afwikkeling van (letsel)schade, patiënten-participatie, klachtrecht en kwaliteit van zorg.