OPEN Links

Op de website van OPEN proberen we zoveel mogelijk te informeren omtrent alles wat met openheid na incidenten te maken heeft. Zo hebben we ook enkele interessante websites verzameld.

Patiënt Veilig

Op de website van Patiënt Veilig worden verhalen gedeeld. Van patiënten, maar ook van zorgverleners. Oprechtheid, empathie, en de bereidheid naar elkaar te luisteren staat centraal.

De Letselschaderaad

Meer informatie over de GOMA: de Gedragscode Openheid medische incidenten; verbetering afwikkeling Medische Aansprakelijkheid.

De gedragscode bevat aanbevelingen voor zowel zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars als belangenbehartigers en richt zich op een soepeler afwikkeling van medische incidenten.

www.secondvictim.be

Aan de KU Leuven wordt aandacht besteed aan de opvang van medisch specialisten na een medisch incident. De onderzoeksgroep werkt samen met gerenommeerde internationale onderzoekers. Op de websites zijn publicaties van de onderzoeksgroep te vinden, evenals een bewerking van de Australische ‘Open Disclosure Richtlijn’.

MACRMI

Op de website van de Massachusetts Alliance for Communication and Resolution following Medical Injury MACRMI is informatie te vinden voor patiënten, zorgverleners en belangenbehartigers.

MITTS

MITTS staat voor Medically Induced Trauma Support Services. MITTS richt zich sinds 2002 op de opvang voor medisch specialisten na een medisch incident. Grootste wapenfeit is de Tool Kit for Staff Support for Healthcare Organisations. De Tool Kit is te downloaden van de website en bevat informatie over de te nemen stappen bij het opzetten van een opvangprogramma voor de medische staf. Te denken is aan interessante literatuur, documentaires of wetenschappelijke bijdragen.

www.safetyandquality.gov.au

Op de website van de Australische Commission on safety and quality in health care is informatie te vinden over de Australische Open Disclosure Richtlijn. Deze is van de website te downloaden. Ook overigens bevat de website veel informatie over het hoe en wat na een medisch incident.

Being Open

Ook in Engeland is een richtlijn geschreven over het geven van openheid na een medisch incident: de Being Open Framework. Deze is te downloaden van de website van National Patient Safety Agency.

IHI

Het Institute for Healthcare Improvement publiceerde in 2011 het IHI White Paper: Respectful Management of Serious Clinical Events. In het White Paper worden drie prioriteiten onderscheiden: primaire prioriteit is de patiënt, hierna de zorgverlener, en ten slotte als derde de zorginstelling zelf. Het White Paper is van de website te downloaden.

Ook verder is de website een bron van waardevolle informatie.