Verslag: Netwerkbijeenkomst 14 december 2015

Op de Netwerkbijeenkomst van 14 december zijn drie presentaties gehouden. Johan Legemaate, Jan van der Iest van UMCG, Manja Bomhoff en Berber Laarman spraken over openheid na incidenten.

De Netwerkbijeenkomst begon met een uiteenzetting van Johan Legemaate over de Wet kwaliteit klachten en geschillen en wat er met het van kracht worden van de nieuwe wet voor zorginstellingen gaat veranderen op het gebied van openheid na incidenten.

Presentatie Johan Legemaate over de Wkkgz

Het UMCG is positief in de media geweest door de manier waarop zorgverleners worden opgevangen na incidenten. Door Jan van der Iest uit het UMCG werd gesproken over de manier waarop het UMCG handelt na calamiteiten, en de manier waarop peer support wordt georganiseerd.

Presentatie Jan van der Iest (UMCG)

Door onderzoekers Manja Bomhoff en Berber Laarman werd de stand van zaken in OPEN toegelicht.

Presentatie Manja Bomhoff en Berber Laarman