BLOG: Verslag OPEN Symposium 20 mei

Op 20 mei j.l. werd het OPEN rapport en de infographic gepresenteerd op het NIVEL te Utrecht.

Het begon meteen al prachtig: mw. Ineke Sybesma van het Fonds Slachtofferhulp opende de middag met onder andere de mededeling dat het Fonds het OPEN ook de komende anderhalf jaar financieel gaat ondersteunen.

Uitvoerend onderzoeker mw. Berber Laarman vertelde over de belangrijkste resultaten. De belangrijkste conclusie van OPEN is dat openheid niet vanzelf gaat; het moet georganiseerd worden. Daarvoor moet op drie niveaus beleid bestaan, namelijk op het niveau van de patiënt, de zorgverlener, en leidinggevenden in het ziekenhuis.

Powerpoint presentatie Berber Laarman

Vervolgens werd door dhr. Gerjan Heuver (Gelre Ziekenhuizen) en dhr. Rob Slappendel (eerst werkzaam in het Amphia Ziekenhuis, nu werkzaam in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen) gereageerd op de rapportage.

Powerpoint presentatie Rob Slappendel

Het rapport en de infographic werd overhandigt aan drie panelleden: mw. Margot van der Starre (NVZ), mw. Dianda Veldman (Patiëntenfederatie NPCF) en mw. Ronnie van Diemen (Inspecteur generaal IGZ). De drie panelleden benadrukten nog eens het belang van openheid na incidenten, de mogelijkheden die er zijn om daarvan te leren, en de toegevoegde waarde van OPEN als leernetwerk en platform van openheid en hun commitment om mee te werken aan manieren om openheid na incidenten te vergroten.

Het OPEN Symposium was een inspirerende middag, waar bij alle aanwezigen blijk werd gegeven van een enorme toewijding en motivatie voor het vervolg van OPEN.

Wij danken de deelnemers van OPEN voor hun actieve deelname aan project OPEN, en alle deelnemers aan het symposium voor hun komst en bijdrage aan het OPEN debat.

Wordt vervolgd!