Verslag Netwerkbijeenkomst 6: ‘Zelf regelen van schade’

Op vrijdag 18 september 2020 kwam het OPEN Leernetwerk digitaal bijeen om van gedachten te wisselen over ‘zelf schade regelen’. Naziha Abachri (klachtenfunctionaris in het Zaans Medisch Centrum) vertelde over informele tegemoetkomingen tijdens het klachttraject. Anne van Veen en Deborah Gribling (juristen in het Amsterdam UMC, locatie AMC) reageerden vanuit het perspectief van een groot academisch ziekenhuis. Ook waren Joanne Vos (Andriessen Expertise) en Corinne Jeekel (ACE advocaten) te gast om te delen hoe op informelere wijze schade kan worden afgewikkeld. De Netwerkbijeenkomst werd afgetrapt met een korte terugblik.

Terugblik laatste bijeenkomst

Roland Friele blikt terug op de vorige netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is naar voren gekomen dat de manier van klachtenbehandelingen aangepast werd in verband met COVID-19. Sommige ziekenhuizen hadden klachtenbehandelingen op pauze gezet, terwijl andere juist meer focusten op klachtenbehandelingen. Roland vraagt zich af, welke oplossingen achteraf gezien het meest verstandig waren. Het viel twee deelnemers op dat de klachten aanvankelijk stilvielen. Ondertussen nemen de klachten gestaag weer toe. Klachten hangen vaak samen met COVID-19 en de daarmee samenhangende problemen, zoals de langere wachttijden.

Lees het hele verslag: Verslag OPEN III Netwerkbijeenkomst 6