Verslag: Netwerkbijeenkomst 7 april klachtafhandeling volgens de Wkkgz

Op 7 april j.l. vond de eerste OPEN-netwerkbijeenkomst van het jaar plaats. NIVEL was gastheer van deze bijeenkomst met als thema ‘klachtafhandeling volgens de Wkkgz’. Klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers en juristen wisselden tijdens deze middag van gedachten over de verwachtingen van het vervolg van OPEN en de ervaringen met de Wet Kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) op het beleid van ziekenhuizen. Het beleid van deelnemers blijkt divers. Ook wordt er nog volop gezocht naar de manier waarop het beste invulling gegeven kan worden aan de Wkkgz. Vaak lijkt het dat die oplossing wordt gevonden in explicietere procedures.

Benieuwd naar het gehele verslag van de netwerkbijeenkomst? Lees hier verder.

Wilt u de volgende OPEN-netwerkbijeenkomst bijwonen op 9 juni? Mail dan naar b.s.laarman@vu.nl