Verslag ‘Open(baar)heid over calamiteitenrapportages’

Het programma van de vijfde OPEN Netwerkbijeenkomst bestond uit twee thema’s: vragen die spelen bij het implementeren van een open beleid conform de Gedragscode Openheid na medische incidenten: betere afwikkeling medische aansprakelijkheid (GOMA) en het publiceren over calamiteiten. Een belangrijk en veel besproken thema op de bijeenkomst was publiceren om van elkaars calamiteiten te leren. Maar ook als er van een calamiteit niet geleerd kan worden, is openheid belangrijk: “Als het niet gelukt is om er van te leren, dan is het alsnog een grote waarde als het op een open manier is gegaan. Je draagt bij aan public trust.”

Wilt u het hele verslag lezen? Klik hier!

Johan Legemaate publiceerde onlangs twee artikelen over de balans tussen just culture en verantwoording. Zie https://www.openindezorg.nl/onderzoeksgroep.