Verslag Netwerkbijeenkomst 6: ‘Zelf regelen van schade’

Op vrijdag 18 september 2020 kwam het OPEN Leernetwerk digitaal bijeen om van gedachten te wisselen over ‘zelf schade regelen’. Naziha Abachri (klachtenfunctionaris in het Zaans Medisch Centrum) vertelde over informele tegemoetkomingen tijdens het klachttraject. Anne van Veen en Deborah Gribling (juristen in het Amsterdam UMC, locatie AMC) reageerden vanuit het perspectief van een groot academisch ziekenhuis. Ook waren Joanne Vos (Andriessen Expertise) en Corinne Jeekel (ACE advocaten) te gast om te delen hoe op informelere wijze schade kan worden afgewikkeld. De Netwerkbijeenkomst werd afgetrapt met een korte terugblik.

Lees verder

Verslag: OPEN Netwerkbijeenkomst 5, OPEN in tijden van Corona

In de tijden van de uitbraak van Covid-19 hebben ziekenhuizen hard gewerkt, niet alleen aan het realiseren van de juiste zorg voor coronapatiënten, maar ook aan het faciliteren van informatievoorzieningen en hulp voor medewerkers in de frontlinie. De bereidheid en energie van zowel interne als externe medewerkers was hoog. Men wilde meewerken en bijdragen om elkaar te ontlasten en te ondersteunen. Deze ervaringen werden gedeeld tijdens de bijeenkomst van het OPEN Netwerk op 12 juni 2020 (een online videobijeenkomst). Vertegenwoordigers van het Gelre Ziekenhuis, Amsterdam UMC en OLVG Amsterdam deelden ter inleiding hun verhalen. Terugkomende thema’s in de bijeenkomst waren de omgang met en het leren van klachten/calamiteiten, en het faciliteren van peer support in tijden van corona.

Lees verder

Rapport: Als het mis gaat… Verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit

De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een calamiteit. Dan is het van belang om de patiënt of diens nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen, de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken en inzicht te geven in het verloop en de oorzaken van de gebeurtenis. Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald naar een praktische leidraad voor ziekenhuizen.

Lees verder

Verslag Netwerkbijeenkomst 3 ‘Disclosure coaching’

Incidenten zijn ook voor zorgverleners ingrijpende gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op professioneel, maar ook persoonlijk vlak. Toch moet de zorgverlener zo snel en zo goed mogelijk in gesprek met de betrokken patiënt en/of diens naasten. Voor een goede
verwerking van wat er is gebeurd, is het voor patiënt én zorgverlener belangrijk dat dit gesprek goed verloopt, maar op de juiste manier communiceren na zo’n ingrijpende gebeurtenis is vaak niet makkelijk. Lees verder

Programma Netwerkbijeenkomst 4: Casemanagement voor patiënten & Evaluatie Wkkgz

Op de Netwerkbijeenkomst van 7 juni 2019 is gesproken over ‘Patient Support’ (zie verslag onder aan dit bericht). Daarmee wordt bedoeld dat er één persoon is die de patiënt begeleid in het traject na een medisch incident door contact te onderhouden, te helpen bij het maken van afspraken en door ondersteuning te bieden bij moeilijke gesprekken. Soms hebben patiënten begeleiding nodig die de verantwoordelijkheid van de Patient Supporter, als medewerker van het ziekenhuis, te buiten gaan, zoals aanpassingen in huis of hulp bij het organiseren van ondersteuning op het gebied van sociale voorzieningen. Voor die gevallen is Fonds Slachtofferhulp de Pilot Casemanagement gestart. Een aantal OPEN ziekenhuizen doen mee aan de Pilot. Wat zijn hun ervaringen? En hoe ervaren de casemanagers zelf de uitkomsten tot dusver van de pilot?

Lees verder

Verslag Netwerkbijeenkomst 2, Patient Support

Het OPEN leernetwerk kwam op 7 juni in het OLVG bijeen om te spreken over opvang voor patiënten. Eén van de aanbevelingen uit de OPEN rapportages én uit het VU/Nivel onderzoek ‘‘Patiënten en hun naasten aan het woord’, zoals aan de orde kwam tijdens de Netwerkbijeenkomst op 7 juni, is dat het belangrijk is dat er één iemand contact onderhoudt met de patiënt. Hoe organiseer je dat in de praktijk? Er zijn al OPEN ziekenhuizen die voorzien in één contactpersoon voor de patiënt, zoals het OLVG, waar ‘Patient Support’ wordt aangeboden. Lucy Dijkman en Eric Scheutjens gaven een kijkje in de keuken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst stond de Tweede Monitor Wkkgz centraal. Renée Bouwman (Nivel) presenteerde de eerste resultaten.

Lees verder

Verslag: Netwerkbijeenkomst 1 ‘Het perspectief van de patiënt’

Uit de praktijk van OPEN ziekenhuizen is bekend dat de patiënt in dit proces niet altijd centraal staat, terwijl uit onderzoek blijkt dat de afwikkeling van een ongewenste gebeurtenis voorspoediger verloopt wanneer er in een vroeg stadium al in adequate begeleiding wordt voorzien en openheid wordt gegeven (Laarman, Bomhoff e.a. 2016) Dat blijkt ook uit de voorlopige resultaten van het Nivel/Amsterdam UMC project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’, gepresenteerd door Hanneke Merten (Amsterdam UMC, locatie VUmc) op de Netwerkbijeenkomst die plaatsvond op het Nivel, op 22 februari 2019. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van OPEN. Hoe geven we samen vorm aan OPEN III?

Lees verder

Volkskrant: ‘Verdwaald in een woud van kil papierwerk en procedures’

In de Volkskrant verscheen een uitgebreid achtergrondartikel over het verhaal van Annemarie Canninga, die na een gemiste diagnose en verkeerde behandeling terecht kwam in een ‘woud van kil papierwerk en procedures’. In het artikel wordt stilgestaan bij het belang van snel openheid geven, de behoefte aan nazorg en ondersteuning en de weeffouten in het juridische systeem dat de afwikkeling van medische schades voor patiënten zo belastend maakt. Journalist Ellen de Visser sprak voor dit artikel, naast Annemarie Canninga zelf, met de advocaat van MediRisk Marlous van Gool en de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht Margriet Schneider. Ook kreeg zij van de betrokken ziekenhuizen een reactie.

Lees verder