Berichten

Volkskrant: ‘Verdwaald in een woud van kil papierwerk en procedures’

In de Volkskrant verscheen een uitgebreid achtergrondartikel over het verhaal van Annemarie Canninga, die na een gemiste diagnose en verkeerde behandeling terecht kwam in een ‘woud van kil papierwerk en procedures’. In het artikel wordt stilgestaan bij het belang van snel openheid geven, de behoefte aan nazorg en ondersteuning en de weeffouten in het juridische systeem dat de afwikkeling van medische schades voor patiënten zo belastend maakt. Journalist Ellen de Visser sprak voor dit artikel, naast Annemarie Canninga zelf, met de advocaat van MediRisk Marlous van Gool en de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht Margriet Schneider. Ook kreeg zij van de betrokken ziekenhuizen een reactie.

Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst ‘Patient Support’ op 7 juni

Uit onderzoek is bekend dat patiënten behoefte hebben aan één vast aanspreekpunt. Die persoon kan voor de patiënt het overzicht behouden over de verschillende trajecten waarvan sprake kan zijn. De voorlopige resultaten uit het project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’ van het VUmc en Nivel die op de Netwerkbijeenkomst op 22 februari werden gedeeld laten zien dat er nog niet altijd sprake is van één contactpersoon. Integendeel, vaak krijgen patiënten veel verschillende functionarissen te zien en is voor hen onduidelijk welke behoefte ze waar moeten neerleggen. Daarom is in het OLVG ‘patient support’ ingevoerd: één vast aanspreekpunt voor de patiënt. Hoe heeft het OLVG dat georganiseerd? En hoe doen ze dat in de andere OPEN ziekenhuizen?

Lees verder

Mooi interview in Alert: ‘Zorgverleners verdienen begeleiding bij disclosure’

“Ik zeg niet dat alle klachten, tuchtzaken en claims te voorkomen zijn, maar er is voor patiënt én zorgverlener wel heel veel ellende te voorkomen met goede gesprekken. Daar verdienen zorgverleners begeleiding in, juist omdat ze zo enorm betrokken zijn,” aldus Eva Deen in de laatste uitgave van MediRisk Alert. In Leernetwerk OPEN wordt veel nagedacht over manieren waarop zorgverleners geholpen kunnen worden om ‘OPEN’ te zijn.

Lees verder

Onderzoek KU Leuven: “Betere begeleiding zorgverleners vereist na patiëntveiligheidsincident, klacht of tuchtzaak”

Onderzoek van de KU Leuven laat zien dat een ongewenste gebeurtenis in de zorg niet alleen een enorme impact heeft op de patiënt, maar ook op de betrokken zorgverlener. Naast de impact van een incident keken de Leuvense onderzoekers ook naar de mogelijke toegevoegde impact van een klacht of tuchtzaak. Zorgverleners die na een incident te maken kregen met een tuchtzaak rapporteren meer klachten. Deze klachten duren ook langer dan bij zorgverleners met een klacht of zonder klacht- of tuchtzaak. OPEN ziekenhuizen organiseren steeds vaker opvang voor zorgverleners  in de vorm van peer support. Meestal is peer support gekoppeld aan een calamiteitenmelding. De KU Leuven zet opvang voor zorgverleners in een breed spectrum van situaties hoog op de agenda.

Lees verder

Onderzoeksrapport: ‘Ervaringen met de organisatie van een open beleid in Nederlandse ziekenhuizen’

Wat werkt nu écht, als je open en eerlijk wilt reageren wanneer er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt? Deze vraag staat centraal in fase III van het onderzoeksprogramma van het Leernetwerk OPEN voor ziekenhuizen, die op 30 november van start is gegaan. In OPEN I en II stonden terreinverkenning en het analyseren van ‘goede praktijken’ wat betreft open handelen centraal. OPEN III biedt deelnemende ziekenhuizen scholing over open handelen en open evalueren over het eigen handelen. De Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC/locatie AMC en het Nivel zijn samen met 28 ziekenhuizen de derde fase van OPEN gestart.

Lees verder

Presentaties Open in de zorg symposium

Op 30 november organiseerden het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp het symposium ‘Just Culture’. Wij kijken terug op een zeer inspirerende dag. Wij zijn blij met de hoge opkomst en voelden een grote betrokkenheid bij alle aanwezigen rondom het thema ‘Just Culture’.  U kunt de presentaties van Johan Legemaate, John Taks en Berber Laarman hier downloaden.

Lees verder

Nieuwe KNMG richtlijn klachten en incidenten

De KNMG richtlijn ‘Omgang met incidenten en klachten: wat wordt er van artsen verwacht?’  uit 2007 is recent aangepast aan nieuwe inzichten over openheid na klachten en incidenten.

Raadpleeg de nieuwe richtlijn hier.

Door gezamenlijke analyse leren ziekenhuizen van elkaars calamiteiten

Ziekenhuizen willen en kunnen leren van elkaars calamiteiten. Door het samenvoegen van calamiteiten komen trends naar voren die niet zichtbaar worden bij het analyseren van één calamiteit. Ziekenhuizen willen bovendien niet alleen kijken naar de dingen die misgaan, maar ook leren van de dingen die goed gaan; daar zijn calamiteitenonderzoekers en bestuurders van Nederlandse ziekenhuizen het over eens. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Lees verder