Berichten

Onderzoeksrapport: ‘Ervaringen met de organisatie van een open beleid in Nederlandse ziekenhuizen’

Wat werkt nu écht, als je open en eerlijk wilt reageren wanneer er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt? Deze vraag staat centraal in fase III van het onderzoeksprogramma van het Leernetwerk OPEN voor ziekenhuizen, die op 30 november van start is gegaan. In OPEN I en II stonden terreinverkenning en het analyseren van ‘goede praktijken’ wat betreft open handelen centraal. OPEN III biedt deelnemende ziekenhuizen scholing over open handelen en open evalueren over het eigen handelen. De Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC/locatie AMC en het Nivel zijn samen met 28 ziekenhuizen de derde fase van OPEN gestart.

Lees verder

Presentaties Open in de zorg symposium

Op 30 november organiseerden het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp het symposium ‘Just Culture’. Wij kijken terug op een zeer inspirerende dag. Wij zijn blij met de hoge opkomst en voelden een grote betrokkenheid bij alle aanwezigen rondom het thema ‘Just Culture’.  U kunt de presentaties van Johan Legemaate, John Taks en Berber Laarman hier downloaden.

Lees verder

Nieuwe KNMG richtlijn klachten en incidenten

De KNMG richtlijn ‘Omgang met incidenten en klachten: wat wordt er van artsen verwacht?’  uit 2007 is recent aangepast aan nieuwe inzichten over openheid na klachten en incidenten.

Raadpleeg de nieuwe richtlijn hier.

Door gezamenlijke analyse leren ziekenhuizen van elkaars calamiteiten

Ziekenhuizen willen en kunnen leren van elkaars calamiteiten. Door het samenvoegen van calamiteiten komen trends naar voren die niet zichtbaar worden bij het analyseren van één calamiteit. Ziekenhuizen willen bovendien niet alleen kijken naar de dingen die misgaan, maar ook leren van de dingen die goed gaan; daar zijn calamiteitenonderzoekers en bestuurders van Nederlandse ziekenhuizen het over eens. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Lees verder

OPEN Symposium 30 november

Op vrijdag 30 november organiseren het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp een symposium gewijd aan ‘Just Culture’. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en betrokken is bij klachten, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid en voor hen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van een open cultuur.

Lees verder

OPEN symposium verplaatst!

Het aangekondige OPEN symposium van 4 oktober 2018 wordt tot nader orde verplaatst naar eind november/begin december.

Verslag ‘Public trust’

Op 4 juni sloten we het derde jaar OPEN af met een Netwerkbijeenkomst gewijd aan het thema ‘public trust’. Voor het behoud van publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is het belangrijk om zelf positieve verhalen naar buiten te brengen. Sprekers Jan-Willem Lammers (directeur kwaliteit & patiëntveiligheid UMCU) en Bert Smit (gemandateerd portefeuillehouder IGJ Erasmus MC) hielden zich de afgelopen tijd bezig met manieren waarop vertrouwen door middel van openheid kan worden bevorderd. We sloten af met een discussie over de toekomst van OPEN. Hoe gaan we verder? Lees verder

Fonds Slachtofferhulp start Pilot Casemanagement

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom is Fonds Slachtofferhulp, in samenwerking met 3 ziekenhuizen en deskundige medewerking van Slachtofferhulp Nederland, de pilot Casemanagement gestart. Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St Jansdal nemen deel aan deze pilot. Met deze ziekenhuizen wordt de meerwaarde van Casemanagement aan  patiënten en hun naasten onderzocht.

Lees verder